Uloga i obveze poslodavaca u provedbi ovrhe

Za svakog ovrhovoditelja koji nastoji prisilnim putem naplatiti svoju tražbinu, najsvrsishodniji način je upravo ovrha na novčanoj tražbini ovršenika koja se provodi zapljenom i prijenosom izravno na račun ovrhovoditelja. Često se poslodavci pitaju koja je njihova uloga u provedbi ovrhe ako je račun ovršenika blokiran i provedba ovrhe je već u tijeku, a plaća se isplaćuje na račun ovršenika.

Za razumijevanje ove problematike, bitno je naglasiti da novčanu tražbinu ovršenika čine:

1) plaća i druga stalna novčana primanja;

2) druga novčana sredstva koja se uplaćuju na račun ovršenika.

To konkretno znači da su plaća/stalna novčana primanja i sredstva na računu ovršenika dva različita predmeta ovrhe i ovršni postupak se može paralelno voditi i na plaći i na računima ovršenika odnosno jedan postupak ne isključuje drugi.

U slučaju kada poslodavac provodi ovrhu na plaći ovršenika, a Fina na novčanim sredstvima po računu ovršenika, poslodavac nije obvezan o provedbi ovrhe na plaći obavijestiti Finu, niti Fina ima obvezu obavijestiti poslodavca o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (osim obveze obavještavanja o broju zaštićenog računa). 

Ukoliko je Fina obavijestila Poslodavca o otvaranju zaštićenog računa, Poslodavac će dio plaće koji je izuzet od ovrhe isplatiti u korist zaštićenog računa, a ostali dio plaće u korist tekućeg računa radnika/ovršenika iz kojih sredstava će se naplatiti ovrha koja se provodi od strane Fine. 

Međutim, ukoliko sam Poslodavac zaprimi osnovu za postupanje u svrhu provedbe ovrhe na plaći dužan je postupiti na način da dio plaće koji je izuzet od ovrhe uplati u korist zaštićenog računa radnika/ovršenika, a ostali dio plaće izravno u korist računa ovrhovoditelja koji je naveden u osnovi.

Poslodavac provodi ovrhu na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima najčešće na temelju:

– pravomoćnog i ovršnog javnobilježničkog rješenja o ovrsi;

– privatne isprave dužnika tzv. zapljena po pristanku dužnika.

Moguće je da Poslodavac zaprimi više osnova za postupanje za istog radnika u kojem slučaju je dužan oformiti redoslijed naplate i izvršavati osnove s tim da je za formiranje redoslijeda kod rješenja o ovrsi ključan datum podnošenja prijedloga za ovrhu, a kod privatne isprave dužnika, datum kada je Poslodavac zaprimio ispravu.

U provedbi ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima poslodavac je dužan voditi računa o ograničenjima ovrhe te primanjima koja su izuzeta od ovrhe.