Hizmetler

ŞİRKET VE SÖZLEŞMELER

Müvekkillerimizin ve Hırvatistan’da ticaret yapmak isteyen potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçlara uygun bir şekilde hem Hırvatistan hem de yabancı devlet vatandaşlarının yeni şirketler kurmaları veya var olan şirketlerinin hukuki statülerini/kayıtlarını değiştirmeleri için gerekli olan her türlü hazırlık faaliyetinde vekalet hizmeti sunmakta ve yetkili kuruluşlar huzurunda ticari yetkilerin edinilmesi için gereken tüm işlemleri yapmaktayız.

Bahsi geçen hizmetlerin yanı sıra, yatırım yapmak isteyen şirketlerin ihtiyacı olan hukuki desteği de özenle sunmaktayız.

GAYRİMENKUL VE TAPU SİCİL KAYDI

Hukuk büromuz, gayrimenkul satın alma, bağışlama veya rehin tutma işlemlerine ek olarak, iş merkezi, tarımsal arazi veya daire kiralama gibi hususlarda da gereken hakların elde edilmesi hususunda sözleşme hazırlanmasından dava temsilciliğine uzanan geniş bir yelpazede hukuki destek vermektedir.

Ayrıca, tapu ve kadastro kaydının fiili durumu ile ilgili kanuni işlemleri de yapmaktayız. Müvekkillerimizin mülkiyet, tasarruf ve gayrimenkul ile ilgili diğer hususlarda haklarının korunması ile ilgili yasal işlemlerde danışmanlık hizmeti sağlayarak onlara vekalet ediyoruz. Ek olarak, bireysel tapu sicili ile ilgili düzeltme işlemlerinde ve gayrimenkul yönetimi ile ilgili hususlarda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Bilhassa yerel ve yabancı yatırımcılardan oluşan müşterilerimiz için, gayrimenkul ile ilişkili konularda gerekli olan yasal belgeleri titizlikle hazırlıyor, yabancı müvekkillerimizin Hırvatistan’da gayrimenkul edinimine ilişkin danışmanlık yapıyoruz.

ADLİ İŞLEMLERDE VEKALET

Ekibimizin uzun yıllara yayılan tecrübesi sayesinde büromuz adli kovuşturmalarda, icra takibi ve benzeri hukuki işlemlerde mahkeme ve diğer yasal makamlar huzurunda vekalet hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizi ve çıkarlarını korumak amacıyla, çeşitli iş görüşmelerinde etkin katılım sağlıyor ve arabuluculuk yapıyoruz.

İŞ HUKUKU

Büromuz iş hukuku mevzuatının uygulanması hususunda hukuki destek sağlamaktadır. Sağladığımız hizmetler iş akdi, yönetim sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi hazırlanması; her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesinde düzenleme kurullarının taleplerini karşılamak adına gereken şartların sağlanması hususunda işverene hukuki destek sağlanması ve de işçi-işveren ilişkilerini tanzim eden iş yeri ve bireysel kararların alınması gibi şirket içi prosedürlerin düzenlenmesini kapsamaktadır.

Ayrıca, iş anlaşmazlıklarında mahkemeler ve de idari makamlar huzurunda yabancılar için ticari ruhsat ve çalışma belgesi alınması amacıyla danışmanlık ve vekalet hizmeti de sunuyoruz.

Ekibimiz, toplu iş görüşmelerine yönelik olarak toplu iş sözleşmesi tekliflerinin hazırlanmasından görüşmelerin etkin bir biçimde yönetilmesine kadar tüm alanlarda deneyim sahibidir.

YABANCILAR

Yabancıların Hırvatistan’da serbest dolaşımı ve ticari faaliyetleri ile ilgili gelişmelerin ve yabancıların ihtiyaç duyduğu özel bilgi gerektiren kanuni düzenlemelerin takibini sağlamaktayız. Bu sebeple, (yıllık kota dahili veya haricinde) oturum ve çalışma izni, AB mavi kartı gibi konularda Hırvatistan’da kısmi ve daimî oturum izni elde etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarına danışmanlık hizmeti sağlıyor ve müşterilerimize vekalet ediyoruz. Hırvatistan vatandaşlığı elde etme hususunda yabancı ülke vatandaşlarına hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlıyor ve vatandaşlık edinmek isteyen yabancılara yargı işlemlerinde vekalet ediyoruz.

Ayrıca, yabancı ülke vatandaşlarına gayrimenkul edinme ve şirket kurma hususlarında mümkün olan olanak ve şartlar konusunda danışmanlık yapıyor ve aynı zamanda gereken tüm işlemleri üstleniyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)

Kişisel bilgilerin korunması yasasının (KVKK-AB 2016/679) yürürlüğe girmesini müteakip, tüzel kişilere ait işletmeler yeni düzenlemeye uymakla mükelleftir. Bu amaçla, işleme tabi kişisel bilginin tür ve düzeyinin belirlenmesinden dahili yasal kuralların yazılması ve verilerin işlenmesine kadar gerekli bildirimlerin yapılması hususunda her türlü hukuki desteği sağlıyoruz.

Kişisel bilgilerin korunması ve işletmeler ile sözleşmelerin yazılması hususlarında risk değerlendirmesi yapıyor ve kişisel bilgilerin korunması ile ilgili düzenlemeye uyulması için gereken konularda kapsamlı bir uyumluluk hizmeti sağlıyoruz.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri mülkiyet, yeni değerlere ve başarılı finansal kaynaklara temel teşkil etmesi sebebiyle, işbu değerlerin korunmasını ve pazar içi gelişimin ivedi ve yeterli bir şekilde yerine getirilmesini gerektirir.

Hukuk büromuz, fikri mülkiyet alanında tavsiyeler sunmanın yanı sıra, mahkeme işlemlerinde vekalet hususunda ve ticari markanın, endüstriyel tasarımın, telif hakkının ve diğer ilgili hakların korunması için gereken idari işlemler hususunda da danışmanlık hizmetleri vermektedir.

ALACAK TAHSİLİ

Adli takibat ve mahkeme içi ve dışı uzlaşma gibi çözümlerde ortaya çıkabilecek masrafları göz önünde tutarak, yenilikçi yazılım çözümlerimiz sayesinde müvekkillerimize çeşitli adli takibatlarda alacak tahsili konusunda icraya tabi olan her türlü mülk (gayrimenkul, motorlu taşıt, maddi alacak, vb.) hususunda hızlı ve etkin bir teşebbüs sunuyoruz. Alacak tahsilinde etkin rol oynuyor, gayrimenkul mülkiyetinin edinilmesi için gereken alacakların tahsilinde müşterilerimize danışmanlık yapıyoruz.

Noter ve Hırvatistan’daki diğer yetkili makamlar huzurundaki adli takibatta hem yerel hem de yabancı müşterilere vekalet ediyor ve AB ödeme talimatı yoluyla Avrupa Birliği’nde arabulucu rolü oynuyoruz.

Sizler adına iflas öncesi uzlaşı ile iflas ve tasfiye işlemlerinizi takip ediyor, gerekli tazminat talebi başvurularınızı yapıyoruz.