Cijepljenje i izazovi u radnim odnosima

Globalna pandemija donijela je niz novih izazova u poslovanju te općenito uređenju radnih odnosa. Nažalost, bez podrške zakonodavca i izmjene radnopravnih propisa, poslodavci su bili prepušteni sami sebi u organizaciji rada u novim okolnostima. Radnici su sukladno preporukama stožera civilne zaštite bili upućeni od strane poslodavaca na rad od kuće, gdje je to bilo moguće, iako za isto nisu imali ispunjene uvjete. 

Onog trenutka kada je cijepljenje omogućeno široj populaciji postavilo se pitanje što to znači za radne odnose. Budući da ne postoji propisana obveza cijepljenja, svaki pojedinac donosi odluku za sebe, a koja odluka ni na koji način ne bi smjela utjecati na njegov radnopravni status.

Sukladno čl. 24. Zakona o radu prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir. Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto i sklapanja ugovora o radu, kao i tijekom trajanja radnog odnosa, poslodavac ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom.

Podatak je li radnik cijepljen protiv COVID-19 nije u neposrednoj vezi s radnim odnosom kao što to nije niti podatak je li cijepljen protiv ospica i poslodavac ne bi smio takve podatke tražiti od radnika niti iste prikupljati odnosno obrađivati. Radnik s druge strane nije dužan obavijestiti poslodavca da je cijepljen jer se ne radi o okolnosti koja bi utjecala na njegovo izvršenje obveza iz radnog odnosa.

Iako su se neki poslodavci priključili poticajnoj kampanji cijepljenja na način da su organizirali cijepljenje radnika ili ponudili radnicima dan godišnjeg odmora ukoliko se cijepe, bitno je napomenuti da isto za radnika predstavlja tek mogućnost, ali ne i obvezu. Štoviše, stavljanje radnika koji nisu cijepljeni u nepovoljan položaj u odnosu na one koji jesu moglo bi se smatrati diskriminacijom.